actie onderzoek,  het probleem zit in het systeem, de oplossing ook

 

Kringloop landbouw tot wasdom brengen – leiden, ondernemen en leren in gebieden.

Een groep van 12 initiatiefrijke ondernemers in de landbouw hebben op uitnodiging van het ministerie van LNV eind 2020 en begin 2021 onder leiding van een deskundige procesmanager**,  van gedachten te wisselen over leiderschap voor de nieuwe koers van de landbouw en gebiedsgericht ondernemen.  De gesprekken zijn vertaald in een pamflet over de belangrijkste principes van het leiderschap dat nodig is om de transities tot een succes te maken. De urgentie is groot.

Kern

De koers en de principes voor kringlooplandbouw zijn in hoofdlijnen bekend, maar de uitwerking in de praktijk is weerbarstig. Niet alleen de praktijk op de agrarische bedrijven, de kennis en kunde van de primaire ondernemers, maar ook die van de beleidsmedewerkers, kennis-werkers, ketenpartijen en dienstverlenende bedrijven en instellingen. Het gebied, de regio, is de omgeving waarin benodigde nieuwe kennis en kunde ontwikkeld wordt. Algemene (generieke) kaders, institutionele rol- en taakverdelingen en taaie procedures belemmeren de kruisbestuiving tussen de makers van producten en de makers van beleid.

Gebiedsgericht ondernemen en werken aan de nieuwe landbouw, vergt nieuwe referenties, voor de praktijk van agrarische bedrijven, voor de manier waarop benodigde kennis wordt ontwikkeld, alsook voor beleid en beleidsmedewerkers. Die nieuwe referenties moeten gemaakt worden. Dit gebeurt in Tussenruimtes, plekken waar alle relevante stakeholders, waaronder de kennismakers en beleidsmedewerkers, ter plekke, samen, vanuit de kenmerken en kracht van en opgaven voor het gebied het nieuwe ontwikkelen. Het stellen van  de moeilijke systeemvragen maakt hier deel vanuit. Zo bieden deze “plekken van ontwikkeling” een bron van hoogwaardig onderzoek, nieuwe praktijkkennis en nieuwe referenties voor beleid; gevoed vanuit de haarvaten van de lokale systemen. Open source, met erkenning en waardering voor de makers. Deze manier van werken resulteert direct in maatschappelijke meerwaarden en handelingsperspectieven..

** Cees Anton de Vries / Rembrandt Zegers 

nl_NLNL