Rewilding, het werken met ecosystemen als geheel  

Rewilding is een benadering van natuurbeheer die is voortgekomen uit natuur bescherming, maar bescherming anders invult. Bij rewilding wordt uitgegaan van het zelf regenererend vermogen van de natuur. Maw. de natuur herstelt zichzelf als de condities daartoe worden geschapen. Hoe de natuur werkt kunnen we waarnemen. Het uitzetten van wolven in Yellowstone in de US, bracht een complete regeneratie van het ecosysteem met zich mee. Maar rewilding is een genuanceerd idee, want het zegt niet dat er geen mensen meer mogen zijn, alleen wel dat het mogelijk is dat mensen in een (reciproke) relatie met de natuur kunnen staan, in plaats van in een relatie van eenzijdige exploitatie. Dus alweer ligt het accent op mensen en de denkkaders en cultuur waarbinnen ze gewend zijn te werken. 

En ook hier zijn voorbeelden hoe voortgang gemaakt wordt. Het gaat weer om de vraag waar partijen zich kunnen vinden op gedeelde waarden en ambities en in hoeverre het ze lukt om die om te zetten in een werkorganisatie die ‘het’ gaat doen, inclusief het betrekken van instituties en kritisch bewerken van bestaande kaders en richtlijnen (beleid).

nl_NLNL