Business as usual

Business as usual bestaat eigenlijk niet want wat blijft er nu altijd hetzelfde? Maar het is een term die je vaak tegenkomt en tegenwoordig eerder een wat cynische bijklank heeft als het gaat om veranderingen die gewenst zijn, maar niet zo één twee drie worden gerealiseerd. En we bedoelen met business als usual ook dat we alles in het werk stellen om financieel rendement te behalen. Financieel rendement (accumulatie van kapitaal) is de drijvende kracht achter de economie. Zoals we weten is het bruto nationaal product de maat voor de economische gezondheid van een land. Daarmee wordt alle  activiteit in geld opgeteld en hoe meer hoe beter, nuttig of niet nuttig, alles telt. Business as usual in de relatie met de natuur betekent doorgaan met over exploitatie en uitputting. Wat de natuur betreft is dat een feit, maar misschien is het ook wel waar wat betreft de uitputting van mensen.  

nl_NLNL