Commons

Commons verwijst in de eerste plaats naar gebieden die van een gemeenschap zijn en niet in particulier eigendom. Particulier eigendom is natuurlijk één van de principes waarop de Westerse economieën (en intussen ook niet Westerse) in grote mate op zijn gebaseerd. Commons waren de gebruikelijke vorm van landgebruik voordat vooral in Engeland het idee post vatte dat het beter was om te werken vanuit particulier eigendom. Eleanor Ostrom was een pionier op het gebide van economisch onderzoek naar de betekenis van Commons. Een duidelijke uitkomst is dat Commons als het gaat om sustainability vrijwel altijd beter scoort. De betrokkenheid van alle bewoners/ gebruikers moet je dan op die principes organiseren. Een mooi voorbeeld is het beheer van de kust en visgronden in Lyme Bay in Engeland. Door over te gaan op een gezamenlijk beheer (vissers en bewoners) is de ecologie als een raket verbeterd, inclusief de visopbrengsten voor de lokale vissers.   

nl_NLNL