degrowth

Degrowth is een van oorsprong Franse denkwijze (https://degrowth.org/france) die intussen niet meer weg te denken is. Een belangrijke bron is de autonome universiteit van Barcelona (https://www.uab.cat). Degrowth is een vergaande analyse van de westerse economische geschiedenis en grondbeginselen. Degrowth wijst op het ontstaan van die beginselen gericht op financiën (al van voor de verlichting) en de gevaren ervan. Degrowth is niet een vastomlijnd programma, maar is in ontwikkeling in het formuleren van alternatieve uitgangspunten voor het huidige economische systeem. Welbevinden staat centraal in plaats van kapitaal accumulatie. Dit vinden we ook terug in andere culturen zoals die van Zuid Amerika (Bien Viver), Zuid Afrika (Ubuntu) en Bhutan (Gross National Hapiness Index). In deze regio’s en landen zijn de constituties waarop de bestuurlijke wet en regelgeving gebaseerd zijn, doordrongen van andere wereldbeelden dan de Westerse. 

Jason Hickel *, maar ook mensen als Jason Moore, Couze Venn, Donna Haraway,  Murray Bookchin en vele anderen geven een goed inzicht in de gevaren van het huidige westers economische denken in het geloof en nastreven van eeuwig durende groei (kapitaal accumulatie). Uiteraard gaat dit terug op eerdere denkers zoals Karl Marx. Alleen is Degrowth niet te verwarren met communisme, als ideologie en haar wens de arbeidersklasse ‘te bevrijden’. Degrowth gaat niet over één groep mensen, of over emancipatie van één groep mensen, maar over het niet langer houdbare idee van groei (accumulatie van kapitaal) als we kijken naar de sociale en ecologische crises die hun tol eisen.

* Jason Hickel, (2020) Less is more. How Degrowth will safe the world. Penguin.

principes 

verminderen van de materiele druk en energie gebruik (dus niet fossiel vervangen door duurzaam, dat ook, maar verminderen), zodat er een betere balans met de natuur kan ontstaan, 

schaf gepland weggooien van artikelen af, zorg dat producten gerepareerd kunnen worden,

stop adverteren dat bedoeld is om consumptie aan te wakkeren,

beweeg van eigenaarschap naar gedeeld gebruik,

stop het onnodig produceren en weggooien van voedsel,

verminder zwaar vervuilende industrie, 

verminder ongelijkheid, versterk democratie,

afschaffen van nodeloos werk en investeren in publieke goederen en diensten,

herstel en bevorder ‘commons’ 

pas het meten van financiële rijkdom aan als enige maat voor de kwaliteit van de economie (GDP), zodat niet financiële waarden worden meegenomen en belangrijker worden

hervorm het idee van schulden omdat het een ongebreidelde aanjager is van groei (ik moet nog harder werken dan de rente op mijn schuld stijgt, om deze af te kunnen lossen)

bevorder het denken in relaties, het leven in termen van ecologie

(gebaseerd op Jason Hickel, 2020)

 

nl_NLNL