Regelmatig worden webinars georganiseerd zoals onderstaande, dat kan ook op verzoek / incompany

webinar: Wat is natuur eigenlijk?

 onderwerpen

1. What is nature?    

De klimaat- en biodiversiteit crisis raken ons allemaal. Zij maken
ons bewust dat iedereen kwetsbaar is op een manier die huidige
generaties niet eerder hebben meegemaakt, of het moet gaan over de
watersnoodramp van 1953. We waren bijna vergeten hoe afhankelijk we
zijn van de natuur. Van Corona hoopten wij dat techniek ons er snel van zou
verlossen (vaccinatie). Maar in geval van de klimaat crisis en het verlies
van biodiversiteit zal dat niet lukken. In deze bijeenkomst kijken we naar
de vraag ‘Wat is natuur eigenlijk en hanteren we eigenlijk nog wel het
juiste idee erover?’

How we interact with nature, what does it say about us and our (western) culture?

Wij komen uit een periode dat wij de natuur en de dieren erin als
grondstoffen en gebruiksvoorwerpen hebben gezien of als nuttig voor
ons plezier en vermaak.. Zijn we dan zo ongevoelig?, misschien. Terwijl
wij steeds meer ontdekken dat dieren niet zoveel verschillen van
mensen, zien wij ook dat mensen niet zoveel verschillen van dieren. In
deze bijeenkomst kijken we naar onszelf en wat we leren over onszelf
door te leren over de natuur.

What does nature inclusive means. Can we as individuals become nature inclusive? Can we become nature inclusive as a culture? How does one do that?

Als het waar is dat echte duurzaamheid ook vraagt om een andere
namelijk inclusieve relatie met de natuur, dan is de vraag wat betekent
dat? En hoe ziet een inclusieve relatie met de natuur, er uit? Hoe geef
je daar vorm aan? Dat zijn de vragen waar we in deze bijeenkomst bij
stil staan. Daartoe kijken we ook naar initiatieven en voorbeelden uit de praktijk.

en_GBEN