I have learned to work on complex problems from practice, theory and research. This is also how I proceed when I am asked to help with a complex task.  

When it comes to the relationship between nature and people, my principles are:

  • de relatie met de natuur grotendeels onbewust is,  
  • onze cultuur in het algemeen bepalend is voor hoe wij met de natuur en onszelf omgaan (vanuit gedeelde opvattingen, gedeelde gewoontes), maar ook vanuit wetgeving en de sterke drang om vooral financiele opbrengsten te realiseren en veilig te stellen,
  • dat tegelijkertijd iedere instelling, organisatie en ieder individu een zekere handelingsvrijheid heeft om het anders te doen. 

Ik werk vanuit:

  • een psycho sociale invalshoek (individu in relatie to maatschappij en andersom), gecombineerd met ervaringsgerichte aanpakken, 
  • prototypen,
  • lerend vanuit de praktijk, wat wel en niet werkt.

Ik bied en creeër ruimte om te onderzoeken hoe kwesties rond onze relatie met de natuur zich afspelen in onszelf, onze organisaties en in de samenleving.  

Relevante kwesties zijn onder meer de volgende: –

  • wat is de emotionele impact van het feit dat het niet goed gaat met ons en de natuur? 
  • wat betekent bewustzijn van de natuur voor het werk wat wij doen? 
  • wat zijn de bredere culturele en politieke processen als het gaat om onze relatie met de natuur – zoals bedreigingen voor bepaalde belangen en bepaalde belangen groepen – die ons raken en of waar we invloed op uit kunnen oefenen?
  • kan het idee van onze relatie met de natuur helpen om onze duurzaamheidsopgave naar een hoger plan te tillen?
 
 
en_GBEN