als we de levende ervaring naast de categorieën mens natuur relaties leggen en een regeneratieve economie ontwerpen, wat zijn dan leidende principes?

1. Goed doen als leidend principe

Een regeneratieve economie is een economie die komt van een lineaire manier van producten en diensten produceren voor anonieme markten en gaat naar een economie van goed doen (doing good). Goed doen wil zeggen handelen op basis van het gegeven dat we in relatie staan en dat eigen handelen automatisch impact heeft op anderen. Als je die impact niet kent (of er niet naar vraagt) kun je geen goed doen (en zul je ook geen goed doen).  

2. Sturen op regeneratie

Een regeneratieve economie stuurt niet op laagste prijs en hoogst mogelijke winst (waarbij kosten worden ge-externaliseerd). Een regeneratieve economie stuurt op regeneratie en het in stand houden van levende en rechtvaardige systemen.  

3. Onderdeel zijn van de natuur, inclusiviteit van de natuur

Een regenerative economie baseert zich niet langer op het idee van dominantie over de natuur. Een regeneratieve economie baseert zich op het idee van onderdeel zijn van en samenwerking met de natuur. 

4. Verantwoordelijk voor levende systemen 

Een regeneratieve economie gaat uit van verantwoordelijkheid voor de planeet en haar levende systemen. Een cultuur van zorgen voor is daarbij belangrijker dan een cultuur van winnen ten koste van levende systemen.

5. Van schaal grootte naar locale betekenis

Een regeneratieve economie drijft niet op globale hegemonie, maar op locale betekenis.  

6. Van korte termijn naar ecologische tijd

Een regeneratieve economie houdt rekening met en bouwt op het besef van ecologische en geologische tijdschalen.

Zegers (2017, 2018, 2020), Wahl (2016), Sanford (2017 )

 

   

en_GBEN