natuur inclusief (en  kringlopen)

Natuur inclusief verwijst naar een economie waarin praktijken en bedrijvigheid niet los staan van de natuur. Bv. agroforestry, waarin landbouw van gewassen in stroken gebeurt en bomen ook deel uitmaken van die stroken. Of landbouw waarin een productieveld aan de randen wat ruimte overlaat voor wilde planten. 

Als onderneming overschakelen naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering is één ding en al lastig genoeg. Als het gaat om een hele bedrijfstak of sector wordt het nog complexer. Dat vraagt om een initiatief dat het vertrouwen kan hebben van alle betrokken ‘spelers’. Dat zien we terug in initiatieven voor kringlooplandbouw.  Dan gaat het niet alleen om de praktijk op de agrarische bedrijven, de kennis en kunde van de primaire ondernemers, maar ook die van de beleidsmedewerkers, kennis-werkers, ketenpartijen en dienstverlenende bedrijven en instellingen. Omdat behapbaar te maken is een focus op een gebied, of een regio belangrijk. Daarmee kunnen alle spelers verbonden worden en in gezamenlijkheid iets doen. Want algemene kaders, institutionele verantwoordelijkheden en top down vastgestelde procedures belemmeren de uitwisseling en samenwerking tussen de makers van producten, de dienstverleners en de makers van beleid.

nl_NLNL