collectief Onderzoek

wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

De crisis met de natuur zegt dat niet alleen onze economie een probleem heeft. Onze relatie met de natuur is verstoort. Daaruit kunnen we afleiden dat we nog dieper moeten gaan in onszelf begrijpen en opnieuw uitvinden. En in dat proces vraagt onze relatie met de natuur om bijzondere aandacht.   

Op alle niveaus worden we ons bewust van de feilbaarheid van onze mensenmaatschappij. Op alle niveaus worden we aangesproken, of we dat nu leuk vinden of niet. Wij zijn allen onderdeel van, deelgenoot. Al zijn sommige mensen in posities waarin ze meer verantwoordelijkheid hebben dan anderen, bv. omdat ze een organisatie vertegenwoordigen of een maatschappelijke rol hebben. 

Als er iets wordt aangetoond door de huidige Corona crisis is het wel de mix van mentale belasting, feilbaarheid, kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid. Dat laatste wordt gelijk duidelijk omdat we zien hoe belangrijk de cruciale beroepen zijn ‘om de tent draaiende te houden’. Het wordt ook gelijk duidelijk als sommigen menen dat ze buiten dit vraagstuk staan en daarmee anderen meer belasten en of in gevaar brengen, bijvoorbeeld door niet te stoppen met feestjes of zich niet aan de regels houden.  

De werkelijkheid schudt ons wakker, mobiliseert. Op individueel niveau, wat moet ik nu, of mijn familie? Op niveau van innovatie, hoe leren we om de stikstof crisis op te lossen? Hoe leren we om samen te werken, nationaal, regionaal en lokaal in de energietranstie? Op inrichtingsniveau, kloppen onze waarden nog, ons politiek bestel, hebben wij de juiste instituties en doen de juiste dingen? 

De uitdagingen zijn enorm en hoewel de (natuur) wetenschap ons helpt door de signalen te geven waarop we kunnen sturen, is de vraag hoe we ons organiseren en leiding geven aan de veranderingen die nodig zijn, niet zo makkelijk te beantwoorden. Daar zijn de antwoorden niet eenduidig.  Daar is onmacht, onrust. Hoe kan het nu we zo hard werken aan de energie transitie en de circulaire economie dat we nog geen echte doorbraken zien in de crises, die we ons tegelijkertijd met de dag meer bewust worden? Het is moeilijk om vaste grond onder de voeten te vinden. Die is er niet. In tijden van verandering, van crisis, weten we niet waar het naartoe gaat, wat er zal gebeuren. 

Wat we wel weten is dat we het vermogen hebben om ons een betere wereld voor te stellen. Dat dit een toekomst is ten dienste van leven en een toekomst van inclusiviteit. En bovenal een toekomst waarin ook een nieuwe relatie met de natuur nodig is, een ecologische toekomst. Het ‘hoe dit te doen?’ vraagt om die toekomst ook inclusief tot stand te brengen, inclusief alle stakeholders en inclusief ‘de natuur’. 

Natuur Centraal helpt zulk onderzoek, zulke collectieve leerprocessen (want dat zijn het) vorm te geven.  

Recente publicaties: 

Zegers, R. (2020). How can we think and act inclusive about nature in New Business Models? Paper presentation NBM Conference 2020, University of Nijmegen, Netherlands.

Zegers, R. (2019). Leading with nature in mind. In Hoggett, P. ed. Climate Psychology, On Indifference to Disaster. Palgrave Macmillan.

Zegers, R. (2018). Leaders and their relation to nature. In Cummins, A-M., Williams, N. (eds) Further researching beneath the surface. Psycho-Social Research Methods in Practice – Volume 2. Routledge.

Reviewer of Robison, R., Foulds, C., Lertzman, R. (2017) (eds) Behaviour Change from the Inside Out: applications of psychosocial ideas to sustainability, A collection of short essays. Anglia Ruskin publication.

Zegers, R. (2016). Leaders and their relation to nature. Conference workshop leader at the University of West of England. Bristol, UK.

nl_NLNL
en_GBEN nl_NLNL