Regelmatig worden webinars georganiseerd zoals onderstaande, dat kan ook op verzoek / incompany

webinar: Wat is natuur eigenlijk?

 

1. Wat is natuur eigenlijk?    

De Corona, klimaat- en biodiversiteit crisis raken ons allemaal. Zij maken
ons bewust dat iedereen kwetsbaar is op een manier die huidige
generaties niet eerder hebben meegemaakt, of het moet gaan over de
watersnoodramp van 1953. We waren bijna vergeten hoe afhankelijk we
zijn van de natuur. Van Corona hopen wij dat techniek ons er van zal
verlossen (vaccinatie). Maar in geval van de klimaat crisis en het verlies
van biodiversiteit zal dat niet lukken. In deze bijeenkomst kijken we naar
de vraag ‘Wat is natuur eigenlijk en hanteren we eigenlijk nog wel het
juiste idee erover?’

2. Hoe we met de natuur omgaan, wat zegt dat over ons?

Wij komen uit een periode dat wij de natuur en de dieren erin als
grondstoffen en gebruiksvoorwerpen hebben gezien of als nuttig voor
ons plezier en vermaak.. Zijn we dan zo ongevoelig?, misschien. Terwijl
wij steeds meer ontdekken dat dieren niet zoveel verschillen van
mensen, zien wij ook dat mensen niet zoveel verschillen van dieren. In
deze bijeenkomst kijken we naar onszelf en wat we leren over onszelf
door te leren over de natuur.

3. Hoe worden wij natuur inclusief?

Als het waar is dat echte duurzaamheid ook vraagt om een andere
namelijk inclusieve relatie met de natuur, dan is de vraag wat betekent
dat? En hoe ziet een inclusieve relatie met de natuur, er uit? Hoe geef
je daar vorm aan? Dat zijn de vragen waar we in deze bijeenkomst bij
stil staan. Daartoe kijken we ook naar initiatieven en voorbeelden uit de praktijk.

 

Webinar: introductie klimaat psychologie 

1. Tijdens de eerste bijeenkomst is het thema ‘niet weten’, vragen die aan de orde komen zijn o.a.: 

– Wat weten we over de klimaat crisis, wat niet, wat zijn meer vermoedens, aannames, gevoelens?

– Hoe is het om niet te weten? 

2. Tijdens de tweede bijeenkomst is het thema ‘cultuur’, vragen die aan de orde komen zijn o.a.: 

– Hoe gaat onze cultuur om met de klimaatcrisis?

– Hoe helpt onze cultuur en hoe ook niet?

3. Tijdens de laatste bijeenkomst kijken we naar ‘beïnvloeding’, vragen die aan de orde komen zijn o.a.: 

– Hoe verhoud je je tot anderen en de klimaatcrisis?

– Hoe belangrijk zijn conversatie en dialoog?

– Hoe ga je om met gezagsdragers, beleid en instituties?                                       

nl_NLNL