change agency: Praktijken helpen maken

wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

In essentie zijn er al ideeën, die kunnen worden gevoeld. Behoeften, inzichten en nieuwsgierigheid voor het realiseren van nieuwe manieren van omgaan met en werken met de natuur zijn al aanwezig. Ik doe mee, help ze op de voorgrond te brengen en kijk of ze kunnen worden ontwikkeld tot praktijken die gericht zijn op een nieuwe relatie met de natuur. Waar dat gebeurt, realiseert natuurinclusief werk andere waarden dan waar men mee werkt. Nieuwe manieren van doen vragen om het loslaten van ‘oude manieren’. Maar nieuwe manieren van doen vragen ook om voldoende bewijs of zekerheid of het nieuwe in staat is zichzelf in stand te houden. Tegelijkertijd kun je niet alles tegelijk doen. Er zijn veel manieren om zo’n verandering, zo’n ommekeer te realiseren. De complexiteit kan zeer hoog zijn, vooral als er tegelijkertijd nieuwe teams worden opgebouwd en nieuwe werkrelaties moeten worden ontwikkeld en nieuwe leiding, bestuur en institutionele hervormingen nodig zijn.

Recente change agent rollen / ondersteuning van praktijkontwikkeling.

Circular Economy into Nature. Dit is een project van Origame BV management consultants ‘for the new economy’. NATUUR CENTRAAL is gevraagd om te helpen ‘de natuur component’ in te brengen in het werk voor opdrachtgevers.

Lerend collectief en Duurzaamheid. Een project binnen SOL Nederland (Society for Organisational Learning) waar NATUUR CENTRAAL bezig is vorm te geven aan een programma collectief leren en de ecologische samenleving.

Klimaat Psychologie Alliantie Nederland. Het netwerk klimaatpsychologie dat NATUUR CENTRAAL sinds 2018 is gestart. 

Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening. NATUUR CENTRAAL werkt aan de introductie van Natuurmediation.   

Sociaal ondernemen, circulaire economie en natuur inclusief leren en werken. Een project op de tekentafel van sociaal ondernemers in de langdurige zorg.

Voedselbos Alliantie Frankrijk. Vanuit de Argonne (streek tussen Verdun en Reims) worden initiatieven ondernomen om de praktijk van voedselbossen toe te passen en te verbreiden. NATUUR CENTRAAL is partner.

nl_NLNL
en_GBEN nl_NLNL