Het gaat om werken aan relevante kwesties, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, droogte, wateroverlast. Onze cultuur is bepalend voor hoe wij met de natuur en onszelf omgaan. Iedere instelling, organisatie en ieder individu heeft een zekere handelingsvrijheid om het anders te doen. Leren ecologisch denken en handelen is van deze tijd en urgent. Leren van eigen ervaring en de ervaring van anderen is het meest effectief. De natuur zelf daar bij betrekken is het beste wat we kunnen doen. Niet (meer) tegen de natuur, maar met de natuur. Trouwens de natuur communiceert non stop, alleen niet in mensentaal.

nl_NLNL