Zoop

Een Zoop is een organisatie die bewust en actief de relatie met de natuur meer reciprook te maken. Daartoe wordt ze eerst kandidaat Zoop en als de organisatie laat zien het proces van leren en ontwikkelen meeneemt in haar beleid kan ze de status van Zoop krijgen. Dit concept is internationaal in ontwikkeling en stoelt op diverse inzichten en ervaringen, o.a. die van Bruno Latour die het had over het parlement der dingen. Een kunst experiment met een parlement waarin ook bomen, de zee etc. een stem hadden. Een Zoop maakt gebruik van een spreker voor de levenden die het bestuur van de organisatie bevragen kan (gevraagd en ongevraagd). In Nederland worden Zoop’s in het leven gebracht door Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.¬†¬†

nl_NLNL